10в клас, членове на еко-клуб в град Монтана

 
Природата разчита на всеки един от нас да поеме своята лична отговорност за нейното опазване. Нека всички си подадем ръка пред това предизвикателство за нашата Благословена Българска Природа!