Учениците от 3"а" клас на СОУ "Георги Алексиев Каравелов", гр. Шивачево, общ. Твърдица

Всички бяхме единодушни, че имаме история, която дълбоко ни вълнува, радва и натъжава едновременно и можем да я споделим с вас. Класът ви изпраща историята на Асен - дете от ромската махала с ръце свити като нокти на граблива птица, поразено от церебрална парализа, с епилептични припадъци.
Асен изтърпя и преживя много за да седи на един чин с всички нас. Иска да отиде на училище, но баща му не позволява - да не припадне по пътя, да не го блъснат децата, да не му се смеят на външния вид ..... Моли родителите си да го запишат в училище. Разказа ни, че тогава искал да има криле на птица, да литне над ромската махала и да види как живеят другите хора, да седне на един чин в училище. Един ден той събрал кураж избягал от къщи, бавно и мъчително се добрал до училище и помолил да го запишат ученик....
Асенчо е вече ученик, пише бавно и трудно. Плаче и пише, но не се отказва. Дори плаче от безсилие, защото трудно държи химикалката.
Сега той е един от нас, упорито пише и смята, разказва уроците. НИЕ ГО ОБИЧАМЕ, ЗАЩОТО ИМА ДОБРО СЪРЦЕ И ОГРОМНО ЖЕЛАНИЕ ДА УЧИ. Носим му закуска от стола, водим го до тоалетната, помагаме му да слиза и да се качва по стълбите, играем с него.
Това е истинската история на Асенчо... Различен. Трудноподвижен. С ръчички като птичи клюн. Поразен от детска пареза и епилепсия. И огромното му желание и воля да учи!