Жените от Защитено жилище за хора с умствено изоставане - Горна Оряховица, в ателието на твореца


Глината, фокусирала в едно природа, изкуство и човешка подкрепа, е толерантна към нас - дава ни възможност да бъдем и да изявим себе си!