Кръжок "За животните и природата" град Смолян с ръководител: Таня Милкотева


"Нека да бъдем толерантни към величието на природата"
Кръжок "За животните и природата" град Смолян с ръководител: Таня Милкотева

"Трябва ли животните да плащат с цената на живота си, за твоята привидна красота?" Ние сме ученици от кръжок "За животните и природата" към Обединен детски комплекс гр. Смолян на възраст от 12 до 15 години, с ръководител Таня Милкотева.
Участници:
1. Николета Кисьова
2. Симона Ежкова
3. Цветанка Руйнина
4. Тодор Пеевски
5. Гергана Гергьовска
6. Сийка Пойдовска
7. Златина Жайгарова
8. Борис Акалиев
9. Мариан Стоянов