Дина Мирчева, гр. София


Различието не е пречка, всеки заслужава прегръдка.