Учениците от IV Б клас, 97 СОУ "Братя Миладинови", кл.р-л Румяна Неминска