Да бъдем толерантни към СеБе си!

Днес толкова често слушаме за различията и нуждата от толерантноста един към друг и уважението към личността и мнението на другия.

А колко често обръщаме внимание на отношението си към нас самите, нашето тяло, нашите мисли, нашата характерна особеност в общуването с други, нашата Воля и нашите желания?

Имаме ли достатъчно кураж да защитаваме собствените си интереси, намерения, разбирания, воля и да бъдем толерантни към тях или сме прекалено изморени от непрекъснати опити да се харесаме на другите, независимо какво ни коства това?

Бъди толерантен към идеите си! Сподели ги тук!