Валентина Иванова, Варна

Отдалеч всеки остров изглежда чужд и самотен. Приближи се!