Толерантни към заобикалящия ни свят

Мария Пенчева, София