Елена Симова, Смолян

Толераност е - да не убиваме, онова, което не можем да създадем.