"Парадоксът на нашето време е, че имаме високи сгради, но ниска търпимост, широки магистрали, но тесни възгледи."

Светът е една пъстра мозайка от личности, идеи и възгледи. Всеки от нас представлява едно малко, единствено по рода си камъче от тази необятна мозайка на живота. Различията и до ден днешен пораждат конфликти между нас, хората. Водели са и все още водят човечеството към войни и кръвопролития. Къде тогава е нишката, която може да ни сплоти и да ни помогне да живеем като общност? Коя е тази ценност, която да ни накара да гледаме на различието като на разнооброзие? Това, разбира се, е толерантността.

От ГПЧЕ Стара Загора