Членовете на Клуб ЮНЕСКО, Хасково, ще посадят Дърво на толерантността

На 16 ноември /петък/ от 15 часа в градинката пред зала „Дружба”по инициатива на доброволците от Клуб ЮНЕСКО и Младежкия център, заедно с младежите от Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи ”Проф.д-р Асен Златаров” и Дневен център за деца с психически и умствени увреждания „Марина”, със съдействието на Община Хасково ще посадят „Дърво на толерантността”.

С него ще расте нашата надежда за един по-добър свят, свят без ксенофобия, расова и религиозна омраза, а свят на достойнството и ценността на човешката личност. То ще ни напомня, че: където и да живеем, какъвто и цвят на кожата да имаме, каквато и религия да изповядваме, каквото и увреждане да имаме, трябва да споделяме с другите нашите мечти и съкровеното ни желание за мир и разбирателство.

В небето ще полетят и бели гълъби на мира. Защото „Толерантността е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.”

/ На 16.11.1995 г.по случай 50-годишнината от създаването на ЮНЕСКО –
Организацията на Обединените Нации по въпросите на образованието, науката и културата,държавите - членки се събират в Париж на двадесет и осмата сесия на Генералната конференция и приемат Декларация за принципите на толерантността. Така 16 ноември става датата, на която
светът отбелязва Международния ден на толерантността./


За допълнителна информация:
Венета Антонова - 0889346836