Толерантни към себе си

Да бъдем толерантни към СеБе си!

Днес толкова често слушаме за различията и нуждата от толерантноста един към друг и уважението към личността и мнението на другия.

А колко често обръщаме внимание на отношението си към нас самите, нашето тяло, нашите мисли, нашата характерна особеност в общуването с други, нашата Воля и нашите желания?

Читалище "Просвета" от Малко Търново организира празник на толерантността

На 16 ноември ще бъде открита изложба на детско – юношеско художествено творчество, ще бъдат наградени участниците в конкурса за рисунка “Бъдете толерантни като нас”, ще бъде изнесена Детска музикално - театрална програма и викторина с много изненади и награди. Включете се и вие! Очакваме ви!

 

Syndicate content